Sex goda råd för en bra digital signage installation
Av Wevju
 
Torbjörn Hällström har med 17 års erfarenhet av branschen och som projektledare, säljare och affärsområdesansvarig byggt upp en stor och djup erfarenhet av installationer av digital signage. Idag är han och ansvarig för digitala skyltar på det rikstäckande InfocareHär är hans sex bästa råd om saker att tänka på vid digital signage installationer.
1. Rätt leverans i rätt tid
När det gäller rikstäckande leveranser på flera orter och ställen samtidigt är det idag inte många installatörer som klarar av det i tid och utan att även fakturera för övernattningar. Vi kan göra detta med hjälp av vår geografiskt väl spridda organisation. Vi har kapacitet att sätta upp flera parallella team med olika kompetenser och som jobbar på samma sätt. Sedan förra året till nu har vi gjort cirka 3000 installationer, varav 75 procent med egen personal. Under påsken i år genomförde vi t.ex. installationer av 250 skärmar på åtta dagar för Circle K. Det är jätteviktigt att installationsfirman slutför installationen och går i mål med uppdraget under överenskommen tid. Det kunden inte vill uppleva är att vi först bokar upp ett antal timmar och när installationen väl ska utföras, så är teknikerna sjuka eller uppbokade på andra uppdrag. För att det inte ska ske så har vi inrättat en ny funktion som installationssamordnare. Den personen ska säkerställa att installationsdatum och installationsplats och att vi får en clean order, det vill säga att vi har fått all information av vår kund när vi får uppdraget, så inte teknikerna åker ut och upptäcker att det saknas information.
Att allt flyter på och sker planerat i tid är jätteviktigt för att hålla budget.
2. Viktigt med tydliga processer och förstudier
Då flera personer är inblandade blir det extra viktigt med tydliga processer: 1. Kartläggning av problem, syfte och lösning. 2. Konceptritningar och flödesstrategier. 3. Teknisk förstudie: Kollar upp möjligheter, höjder, nät, material i väggar/tak osv. 4. Installation. 5. Kvalitetssäkring av lösning. 6. Slutbesiktning med dokumentation av installation (foto). Förstudien är oftast extra viktig, eftersom kartan inte alltid överensstämmer med terrängen när du installerar. Det är vid installationen du stöter på problemen och det blir därför oftast billigare att först göra en förstudie, så att du redan innan vet hur väggarna och takhöjden ser ut, vad som behöver göras på plats, vad som finns på plats och vilken utrustning och vilka verktyg du behöver.
För att göra en bra digital signage installation så är det viktigt att det följer en tydlig process och planering.
3. Snygga installationer är vad slutkunden ser
Den stora utmaningen här är att säkerställa att du får snygga och bra installationer till en bra penning över hela landet. Särskilt när butiker och konferensrum alltid ser olika ut och alltid har olika förutsättningar. En digital signage installation är omkring 60 procent av det uppfattade värdet av en digital signage-lösning. Det handlar alltså om det är en snyggt genomförd installation eller inte. Även om en snygg digital signage installation handlar om helheten, inkl. innehåll, så är det framför allt kabeldragning och placering som blir mest iögonfallande. Självklart ska exempelvis inte svart kablar vara synliga på vita väggar, utan här måste alltid vita kabellister användas. Och kablarna måste var hopfästade med hjälp av buntband, så att de inte ramlar ner om något halvår. Kablar och fästen måste också vara av bra kvalitet. Dessutom är skärmarnas placering i lokalen viktig och avgörande för att nå förväntad effekt. I kontorsmiljö är den bästa höjden 180 centimeeter. I en öppen lokal måste skärmen upp i höjd och vinklas nedåt. Och installationen bör inte göras för komplicerad.
En digital signage installation är omkring 60 procent av det uppfattade värdet. Mycket handlar om det är en snyggt genomförd installation eller inte.
Torbjörn Hellström

4. Glöm inte servicen
Uppdraget är inte klart när slutbesiktningen är godkänd. När saker och ting börjar krångla är det viktigt att snabbt få ordning på skärmar och kommunikationsbudskap igen. Tack vara våra kontor och tekniker runt om i landet, så klarar vi av löften om service ”next business day” i hela Sverige. När det kommer en felanmälan före kvart i fem till oss sker det nattliga transporter till alla kontor, vilket innebär att komponenterna finns ute före kl 07.00 på våra kontor så att teknikerna sedan kan utföra arbetsuppgifterna nästa dag. Allt vi gör och alla steg i vår installations- eller servicekedja kan kunden följa om den vill via sms, mail eller att själva gå in i vårt system.
5. Fast pris ger en ökad trygghet
En installation genomförd av oerfarna installatörer kan öka priset per installation väsentligt. Själva arbetar vi gärna med fastprisinstallationer med utgångspunkt från vissa förutsättningar när det gäller främst el och internet. Många gånger blir det billigare för både kund och slutkund att arbeta med fasta priser. Då vet de vad de betalar och kan planera utifrån detta. Det blir aldrig några överraskningar vare sig när det gäller pris, tid eller kvalitet.
6. Snåla inte på installationskostnaderna
Installationskostnaden utgör i övrigt en liten del av den totala investeringen i digital signage. Min erfarenhet är att själva hårdvaran utgör 35-50 procent, tjänsten 50-65 procent och installationen 3-7 procent av totalkostnaden. Mot denna bakgrund kan det för slutresultatet vara viktigt att lägga till en halvtimma extra för att kunna garantera en snygg och kvalitetssäker installation. Digitala skyltar ska ju sedan sitta uppe under en lång tid.
En digital signage installation är ofta en liten del av kostnaden men en stor del av upplevelsen.
En bra digital signage installation gör skillnad
Efter en intressant intervju med Torbjörn så kan vi verkligen förstå att installationen gör skillnad för hela digital signage-lösingen. Det både ger en bättre helhetslösning men en felaktigt genomfört digital signage installation kan medföra onödigt höga kostnader.
Få vår omvärldsbevakning om New Retail och digitalisering direkt i din mail.

Relevanta artiklar för dig
Spoilers på digitala skyltar får världens uppmärksamhet

Spoilers på digitala skyltar får världens uppmärksamhet

  Digital skyltning (digital signage) är det snabbast ökande kommunikationsmediet i världen. Det är ett effektivt tillvägagångssätt som fångar uppmärksamheten i högre grad än traditionell skyltning. Detta tillämpade två thailändska studenter från Miami Ad School i...

Dela artikel

Dela denna artikel med dina vänner.