Ja. Använd våran “mall redigerare” för att enkelt skapa design med rörliga element . Använd filmer, bilder, html5 animationer  och google fonter. Hämta enkelt in RSS, XML och Json flöden direkt i redigeraren.

Taggar design, google fonter, mall, redigera