Mediaspelaren rensar regelbundet sitt minne för att förebygga att den överbelastas. Spelaren är fördefinierad att rensa sitt minne efter var 100e spelning av spellistan. Detta kan du själv ändra och i stället tidsstyra rensningen vid en viss tidpunkt, tex på natten. Följ då denna guide.