När skogens biologiska mångfald står på spel

Intervju med Kenneth Lagergren, inköpsansvarig och ekonomichef på SCA Skog.

När skogens biologiska mångfald står på spel

Intervju med Kenneth Lagergren, inköpsansvarig och ekonomichef på SCA Skog.

Idag står Sveriges skogar inför stora utmaningar som klimatförändringar och urbanisering. En skog som är av yttersta vikt för vår välfärd. Just därför kan SCA skog vara en av Sveriges viktigaste arbetsplatser. SCA Skog är världens största skogsplantskola som årligen odlar 100 miljoner plantor för att bevara skogens mångfald och producera förnybara produkter. En stor process som är helt beroende av väl fungerande kommunikation.

Kommunikation var en av våra främsta utmaningar

Då våra medarbetare inte är konstant uppkopplad och är utspridda på flera orter så är det utmanande att nå ut med information till alla. Därför har bättre kommunikation alltid varit högt rankat i medarbetarundersökningar.

Innan digital skyltning så använde vi en mix av whiteboards, papper, muntlig kommunikation från chefer och mail men nådde ändå inte fram till alla.

Den bristande kommunikationen skapade lägre trivsel och missar mot planeringen vilket ger förödande konsekvenser.

Kommunikation var en av våra främsta utmaningar

Då våra medarbetare inte är konstant uppkopplad och är utspridda på flera orter så är det utmanande att nå ut med information till alla. Därför har bättre kommunikation alltid varit högt rankat i medarbetarundersökningar.
“Det viktigaste för oss när vi valde leverantör var en användarvänlig mjukvara som klarade vår höga kravbild. Att vi enkelt kunde styra budskap efter tid, larm och vår produktion. Vi värdesatte även bra service, support och att prisbilden var rätt.”
Kenneth Lagergren, Ekonomichef och ansvarig för inköp på SCA Skog

En lösning som ständigt förbättras

Vi har fokuserat på en heltäckande lösning för våra primära utmaningar, en lösning som vi ständigt förbättrar. Just nu använder vi lösningen i våra fikarum och i vår produktion.

I fikarummen så når vi ut med både lättsamma och viktiga budskap. Det kan vara allt ifrån nyheter till uppdaterade rutiner och besöksinformation.

I vår produktionsmiljö visualiserar vi automatiskt våra viktigaste nyckeltal och vad som ska produceras över skiftgångarna. En lösning som anpassas i realtid. Vi har även integrerat sensorerna i våra kylrum för att visualisera status och alarmera om något händer.

%

Ökad effektivitet

Sparade timmar per år per administratör

Vi har löst utmaningarna, ökat effekten och minskat kostnader

Skärmarna fungerar mycket bra. Våra medarbetarundersökningar visar att bättre kommunikation inte längre är en av våra främsta utmaningar.

Våra medarbetare tar till sig informationen bättre. Vi har även ökat intresset för informationen, alla vet var den viktigaste informationen finns och den är enkel att ta del av.

Den största skillnaden är minskad administration vilket har givit oss möjligheten att bättre fokusera på våra målsättningar.

En lösning som förbättras successivt

Vi har fokuserat på en heltäckande lösning för våra primära utmaningar, en lösning som vi ständigt förbättrar. Just nu använder vi lösningen i våra fikarum och i vår produktion.

I fikarummen så når vi ut med både lättsamma och viktiga budskap. Det kan vara allt ifrån nyheter till uppdaterade rutiner och besöksinformation.

I vår produktionsmiljö visualiserar vi automatiskt våra viktigaste nyckeltal och vad som ska produceras över skiftgångarna. En lösning som anpassas i realtid. Vi har även integrerat sensorerna i våra kylrum för att visualisera status och alarmera om något händer.

Vi har löst utmaningarna, ökat effekten och minskat kostnader

Våra medarbetare tar till sig informationen bättre. Vi har även ökat intresset för informationen, alla vet var den viktigaste informationen finns och den är enkel att ta del av.

Den största skillnaden är minskad administration vilket har givit oss möjligheten att bättre fokusera på våra målsättningar.

Vi hanterar hela vår produktion mobilt

Eftersom vi ville att det skulle vara enkelt att uppdatera produktionen så tog vi tillsammans med Wevju, fram en helt ny lösning. Med SCA Easy Publish så kan vi enkelt uppdatera produktionen, nyckeltal och kvoter mobilt.

Vi hanterar hela vår produktion mobilt

Eftersom vi ville att det skulle vara enkelt att uppdatera produktionen så tog vi tillsammans med Wevju, fram en helt ny lösning. Med SCA Easy Publish så kan vi enkelt uppdatera produktionen, nyckeltal och kvoter mobilt.

Vill du veta mer om lösningen för SCA?

© Wevju. All rights reserved.