Företagskultur en större utmaning än man tidigare trott

Av Wevju

Att bygga och utveckla en gemensam företagskultur anses idag vara en av företagens främsta utmaningar och nya studier visar också att de kommunikativa verktygen för att göra detta hittills varit otillräckliga. Därför växer nu användningen av digitala skyltar på våra arbetsplatser.

Intervjuer som PwC nyligen genomförde med 121 VD:ar och ledande befattningshavare visar att dessa ser företagskulturen som sina respektive företags främsta utmaning. Att aktivt bygga och hålla samman en företagskultur blir extra utmanande, då även anställda känner ett behov av en bättre internkommunikation.

Gallups samlade resultat från 195 600 anställda visar att enbart:

22% anser att ledarskapet i organisationen har en tydlig riktning för organisationen.

15% anser att ledarskapet i deras organisation gör dem entusiastiska över deras framtid.

13% anser att ledningen för deras organisation kommunicerar effektivt med resten av organisationen.

Enbart 13% av anställda håller med om att ledningen kommunicerar effektivt.

Ledare behöver förmedla deras vision tydligare

Resultaten visar tydligt att dagens ledare behöver förmedla sina visioner tydligare och också se till att de verkligen når fram till sina medarbetare. En av de viktigaste verktygen för detta är en effektiv internkommunikation, något som har påvisats av ett flertal oberoende studier bland annat av Demicom, en forskargrupp från MIUN.

Internkommunikation påverkar allt från förtroende för ledning och chefer till medarbetarnas motivation, personalomsättning, sjukfrånvaro, gemensam vision, engagemang och förändringsvilja.

Då anställda ofta är geografiskt spridda och ofta är borta från datorer och telefonerså kan det vara svårt att nå fram med viktiga meddelanden i tid. Därför börjar allt fler företag komplettera sina intranät med digitala skärmar i form av mobiltelefoner och digital signage.

Digital skyltning ökade visibiliteten med 70%

Digitala skyltar (digital signage) är ett bra komplement till exempelvis intranät, just därför att dessa kommunikationsverktyg upplevs annorlunda och mer intresseväckande än e-post andra informationsdistraktioner.

Digital signage når även medarbetare på platser och situationer, där det annars är lätt att missa informationen. Skärmarna kan placeras där medarbetarna rör sig, som i korridorer, hissar, cafeterior, hallar och på fabriksgolv.

Med en effektiv plattform för digital signage, så är det lättare att ge anställda viktig information. Det är även möjligt att från annan plats skräddarsy och styra publikunik information och riktade meddelanden, som ändrar innehåll beroende på de enskilda skärmarnas belägenhet eller tid på dygnet.

Med ny AI-teknologi, som Indivd just nu utvecklar, kan även budskapen utformas intelligentare och mer individuellt riktade, beroende på vilka mottagare som finns nära skärmarna i realtid, samtidigt som budskapens träffsäkerhet kommer att kunna mätas, vilket ger en direkt ROI i realtid för varje budskap.

IKEA använder digitala skärmar både för deras externa kommunikation och interna kommunikation. Genom rörliga budskap på digitala skärmar har de därigenom lyckats ökade visibiliteten av kommunikationen med ca 70 procent. 

Digital signage, en effektiv lösning för att öka visabilliteten och komplettera intranätet.

Många viktiga användningsområden för digitala skyltar på arbetsplatsen

Digitala skärmar är viktiga kommunikationsverktyg för att stödja affärsstrategin, stödja organisationens behov och underlätta arbetet för medarbetare. 

Läs vidare: Vad är digital skyltning?

Dela artikel

Dela denna artikel med dina vänner.