Hur man använder digital skyltning del 1 av 3

Av Wevju
 

Hur man använder digital skyltning är en vanlig fundering.

Eftersom digital skyltning används i nästan alla branscher så är en vanlig fråga, hur man använder sig av digital skyltning i just deras bransch.

Eftersom många ställer den frågan och hur man använder sig av digital skyltning både beror på bransch och på möjlighet så skriver vi en serie på 3 delar.

I den här delen så går vi igenom hur man använder tekniken på flygplatser arenor, banker och mässor.

Digital skyltning på flygplatser

Alla aktiviteter på en flygplats ligger på ett tidsschema och är kritiskt att alla personer är välinformerad över var de ska vara och när de ska vara där. Digitala skärmar på flygplatsen anses vara den universala plattformen för kommunikationen mellan flygbolaget och alla besökare och används på ett flertal sätt. Här är några exempel: • Information om flyg • Information om bagage • Gateinformation • Vägbeskrivningar • Information om event • Nödinformation & larm • Relam och kampanjer Flygplatser är en av de branscherna som använder digital skyltning mest flitigt eftersom de är i stort behov för snabbt och tillförlitlig kommunikation. Idag finns det nog inte en enda modern flygplats som inte använder sig av digitala skärmar.
Statistik visar att det behövs bättre internkommunikation på arbetsplatser.

Digital skyltning i arenor

Den primära anledningen till varför allt fler arenor installerar digital skyltning är för att förbättra upplevelsen för besökarna, förenkla för anställda och höja omsättningen genom annonsering och reklam. Digital skyltning används även för att kommunicera information till besökare så att de inte missar något. Här är några exempel på hur digital skyltning används i arenor. • Annonsering och kampanjer • Live-feed av eventet • Kommunikation till medarbetare • Digitala menyer • Vägbeskrivningar • Videoväggar • Lobby upplevelser • VIP-klubb information

Digital skylning i banker

Många tycker nog inte att banken är det mest intresserade platsen att spendera tid på. För ge deras besökare en bättre upplevlese så används digital skyltning. Här är några exempel på hur det används i banker: • Nyheter och event • Vägbeskrivning • Videoväggar • Visualisering av data • Kommunikation med medarbetare • Förbättrad upplevlese i lobbyn • Digitala fastighetsobjekt • Boka mötesrum Digital skyltning i banker förbättrar inte bara medarbetarnas engagemang utan det når även fram till kunderna och ökar deras besöksfrekvens.

Digital skyltning i mässor & kongresshallar

I mässhallar och kongresshallar så handlar det enbart om effektiv kommunikation och hantera realtiddata snabbt. Om något i eventet förändras så behöver den informationen spridas till alla. Om något flyttas eller förändras så kan digital skyltning enkelt förmedla det till besökarna. Det är några av anledningarna till varför det numera är en standard med digital skyltning, lite av det som används är: • Event management • Vägbeskrivning • Engagerande videoväggar • Virtuell concierge • Streama allt live • Reklam och kampanjer • Extern information om t.ex. väder och trafik Efter du väl har installerat digital skyltning så kan du börja mäta effektiviteten, utvärdera resultaten och förbättra din lösning. Resultaten du samlar in kan även användas för att bättre planera in framtida mässor.
Digital skyltning kan användas inom många olika branscher för många olika syften. Utvecklingen går enormt snabbt framåt och är redan idag både flexibelt, mätbart och anpassningsbart. Därför borde inte frågan vara hur man kan använda digital skyltning utan hur man lättast kan börja testa och se resultaten.  
Få vår omvärldsbevakning om New Retail och digitalisering direkt i din mail.

Relevanta artiklar för dig
Spoilers på digitala skyltar får världens uppmärksamhet

Spoilers på digitala skyltar får världens uppmärksamhet

  Digital skyltning (digital signage) är det snabbast ökande kommunikationsmediet i världen. Det är ett effektivt tillvägagångssätt som fångar uppmärksamheten i högre grad än traditionell skyltning. Detta tillämpade två thailändska studenter från Miami Ad School i...

Dela artikel

Dela denna artikel med dina vänner.