Digital skyltning kan vara viktigare än innovation

Av Wevju
 
Medarbetarengagemang har blivit allt mer prioriterat i ledningsgrupper. I dagens snabbfotade marknader är högpresterande arbetsgrupper av central betydelse för att företag ska kunna växa och överleva. Alla är idag ytterst medvetna om att engagerade medarbetare kan öka innovation och produktivitet, samtidigt som de bidrar till att företaget kan sänka sina kostnader för rekrytering. Allt fler företag inser därför att det är nödvändigt att använda den interna kommunikationen, som en konkurrensfördel. Därför arbetar de strategiskt och metodiskt med effektiva internkommunikativa verktyg, samtidigt som de mäter och utvärderar internkommunikationen kopplat mot medarbetarengagemang. Studier visar att hela 71% anser att effektiv intern kommunikation är viktig för att uppnå affärsresultat medan enbart 24% anser att deras organisation är högt engagerad. Detta visar att det för många företag fortfarande finns mycket kvar att göra.

Intern kommunikation anses vara en större faktor för framgång än innovation

Globala siffror från Harvard Business Review visar att intern kommunikation rankas på andra plats av viktiga faktorer för att skapa ett framgångsrikt företag. Stark försäljning och möjligheten att vara innovativ kommer på sjunde respektive åttonde plats. 1. Hög nivå av kundtjänst 2. Effektiv kommunikation 3. Hög nivå av medarbetarengagemang 4. Starkt ledarskap Svenska företag följer med i trenderna. Siffror från SBC visar att svenska företag snart investerar lika mycket i intern kommunikation som de investerar i marknadsföring och reklam. 43% Intern kommunikation 57% Extern kommunikation

Vad företag bör fokusera på för att höja prestationen

Att bygga en framgångsrik organisation inkluderar otaligt med aktiviteter – det finns självklart inte en gemensam lösning för alla. Vad alla företag däremot kan göra är att fokusera på de aktiviteter, som ger mest effekt på prestation. Studierna från Harvard Business Review ger en hint om vad företag kan och bör fokusera på för att nå största möjliga prestationshöjning. Av 550 intervjuer ansåg de flesta att dessa två aktiviteter kommer att påverka företaget mest: 1. Se till att målsättningar kommuniceras och tas emot av medarbetarna 2. Se till att direkta och indirekta ledare når fram med uppdateringar och strategier
Statistik visar att det behövs bättre internkommunikation på arbetsplatser.

Digitala skyltning ökade visibiliteten med 70%

Digital skyltning (digital signage) är ett bra komplement till exempelvis intranät, just därför att dessa kommunikationsverktyg upplevs annorlunda och är mer intresseväckande än e-post och andra informationsdistraktioner. IKEA använder digital skyltning både för sin externa kommunikation och sin interna kommunikation. Genom rörliga budskap med digital skyltning har de därigenom lyckats öka visibiliteten av kommunikationen med ca 70 procent.
“IKEA ökade visabilliteten av deras intern kommunikation med ca 70% med hjälp av digital skyltning”
Få vår omvärldsbevakning om New Retail och digitalisering direkt i din mail.

Relevanta artiklar för dig
Spoilers på digitala skyltar får världens uppmärksamhet

Spoilers på digitala skyltar får världens uppmärksamhet

  Digital skyltning (digital signage) är det snabbast ökande kommunikationsmediet i världen. Det är ett effektivt tillvägagångssätt som fångar uppmärksamheten i högre grad än traditionell skyltning. Detta tillämpade två thailändska studenter från Miami Ad School i...

Dela artikel

Dela denna artikel med dina vänner.