Investerade i digitala skyltar fastän de redan har ett av Sveriges bästa intranät.

Intervju med Tobias Mossop, Chef för Intern Kommunikation på Martin & Servera-koncernen.

Investerade i digitala skyltar fastän de redan har ett av Sveriges bästa intranät.

Intervju med Tobias Mossop, Chef för Intern Kommunikation på Martin & Servera-koncernen.

För Martin och Servera, Sverigies ledande restaurang- och storköksspecialist med över 3000 anställda i 17 bolag och tusentals kunder, så är intern kommunikation högt prioriterat. De menar att bra intern kommunikation gör det enklare att arbeta, sparar tid och skapar roligare arbetsplatser. Fastän de redan hade skapat ett av Sveriges främsta intranät så hade de en utmaning, intranätet räckte inte till. De hade inte 100% räckvidd och vände sig därför till digital skyltning.

Intranätet nådde inte ut till alla våra medarbetare

Vi behöver kunna nå alla med såväl lokal som central information. Det kan ha rent verksamhetsstyrande karaktär – men vi ser också tillgången till information som något som skapar en mer positiv stämning. Om alla är informerade så är det lättare att gå mot samma mål.

Fastän vi har ett prisbelönt och uppskattat intranät så har vi en produktionsdel i vår verksamhet som inte naturligt nås av intranätet.

Det rör sig om ledare och medarbetare på våra fyra lager i Umeå, Enköping, Norrköping och Halmstad där intranätet inte fullgott kunde säkra upp våra behov. Därför riskerade vi det motsatta: att de som inte är informerade känner sig åsidosatta och inte i lika hög utsträckning känner sig dela eller förstå de gemensamma målen.

Intranätet nådde inte ut till alla våra medarbetare

Vi behöver kunna nå alla med såväl lokal som central information. Det kan ha rent verksamhetsstyrande karaktär – men vi ser också tillgången till information som något som skapar en mer positiv stämning. Om alla är informerade så är det lättare att gå mot samma mål.

Fastän vi har ett prisbelönt och uppskattat intranät så har vi en produktionsdel i vår verksamhet som inte naturligt nås av intranätet.

Det rör sig om ledare och medarbetare på våra fyra lager i Umeå, Enköping, Norrköping och Halmstad där intranätet inte fullgott kunde säkra upp våra behov. Därför riskerade vi det motsatta: att de som inte är informerade känner sig åsidosatta och inte i lika hög utsträckning känner sig dela eller förstå de gemensamma målen.

Vi sökte efter en leverantör som hade rätt kompetens, är snabba i återkopplingen och som jag kan vara kreativ tillsammans med. De skulle ha ett webbaserat prisvärt verktyg där det skulle vara lätt att komma igång, administrera, skapa grafiska mallar och bygga integrationer. Sen skulle verktyget kunna styra kluster eller enskilda skärmar med olika spellistor.

Tobias Mossop, Chef för Intern Kommunikation på Martin & Servera-koncernen

100% tillgång till information i varje givet ögonblick

Jag tror att informationen skapar ett större engagemang, sparar tid, skapar roligare arbetsplatser och gör oss till en ännu mer attraktiv arbetsgivare. 

Därför så är jag mycket tilltalad av utmaningen att alla ledare och medarbetare i varje givet ögonblick ska ha 100% tillgång till den information de behöver i sin arbetsvardag. Något som hade varit mycket svårt utan digitala skyltar.

När vi började planera vårt koncept kände vi därför att det var viktigt att det var en kanal som kunde få leva sitt eget liv, täckte de loakala behoven av information och att våra digitala skyltar kompletterade vårt intranät.

Våra medarbetare tycker att vi har lyckats

Våra digitala skyltar är uppskattade och alla läser det som publiceras. Det har lett till att våra ledare slipper informera om sånt som har hänt vilket sparar mycket tid. Tid som vi hellre vill att de ska lägga på att vara ledare, arbeta med utveckling och coaching.

Har man en produktionsdel i sitt bolag så är digitala skyltar ett bra komplement till intranätet. Vi upplever redan att våra digitala skyltar kompletterar vårt intranät, vilket var ett av våra delmål. Med rätt design och förvaltning så de digitala skyltarna visuellt attraktiva, något som gör att arbetsplatsen känns proffsigare och roligare.

Skärmarna har blivit en stor snackis och medarbetarna tycker att vi lyckats lösa utmaningen. Nu går vi vidare och slår in nästa växel.

100% tillgång till information i varje givet ögonblick

Jag tror att informationen skapar ett större engagemang, sparar tid, skapar roligare arbetsplatser och gör oss till en ännu mer attraktiv arbetsgivare. 

Därför så är jag mycket tilltalad av utmaningen att alla ledare och medarbetare i varje givet ögonblick ska ha 100% tillgång till den information de behöver i sin arbetsvardag. Något som hade varit mycket svårt utan digitala skyltar.

När vi började planera vårt koncept kände vi därför att det var viktigt att det var en kanal som kunde få leva sitt eget liv, täckte de loakala behoven av information och att våra digitala skyltar kompletterade vårt intranät.

Våra medarbetare tycker att vi har lyckats

Våra digitala skyltar är uppskattade och alla läser det som publiceras. Det har lett till att våra ledare slipper informera om sånt som har hänt vilket sparar mycket tid. Tid som vi hellre vill att de ska lägga på att vara ledare, arbeta med utveckling och coaching.

Har man en produktionsdel i sitt bolag så är digitala skyltar ett bra komplement till intranätet. Vi upplever redan att våra digitala skyltar kompletterar vårt intranät, vilket var ett av våra delmål. Med rätt design och förvaltning så de digitala skyltarna visuellt attraktiva, något som gör att arbetsplatsen känns proffsigare och roligare.

Skärmarna har blivit en stor snackis och medarbetarna tycker att vi lyckats lösa utmaningen. Nu går vi vidare och slår in nästa växel.

Ett modernt och nytänkande koncept

Konceptet är skapat baserat på höga ambitioner, att ge 100% täckning i varje givet ögonblick. Ett mål som både är spännande och utmanande eftersom det innebär att alla budskap ska vara intressanta och relevanta för alla förbipasserande.

Vanligtvis så brukar en en skärm delas upp i ytor som presterar olika typer av information som nyheter, resultat, klocka och väder. En design som kan upplevas som statisk eftersom det är svårt att se om något är uppdaterat.

För att nå målsättningarna så kände vi därför att vi var tvungen att skapa något nytt. Ett koncept som var enkelt att uppdatera samtidigt som det var modernt, levande, rörligt och relevant för de förbipasserande. Ett koncept med inspiration från tv-reklam och filmens värld.

Mallar säkerställer den grafiska profilen

För att säkerställa att det skulle vara enkelt att uppdatera informationen samtidigt som det skulle vara levande, modernt och snyggt så är hela konceptet byggt i fördefinierade mallar.

In- och ut-animationer drar till sig blickarna

För att dra till sig blickarna från de förbipasserande så har vi skapat unika in-animationer. Animationerna som tar ca 2 sekunder gör att hela konceptet känns fullständigt levande. För att skapa en helhet så avslutas budskapen med en läcker ut-animation.

Sekventiella animationer får budskapen att kännas som en film

Allt text, alla bilder och alla filmer som kan uppdateras manuellt eller automatiskt presteras sekventiellt. Det får hela uppdateringen att bli mer spännande, kännas mer levande och uppfattas som film.

Levande bakgrunder ökar relevansen

För att ytterligare få budskapen att kännas mer intressant och levande så har vi, i mallarna, tagit fram levande bagrunder som enkelt går att anpassa till den rådande säsongen. Något som får informationen att kännas extra relevant för mottagarna.

Ett nytänkande koncept

Konceptet är skapat baserat på höga ambitioner, att ge 100% täckning i varje givet ögonblick. Ett mål som både är spännande och utmanande eftersom det innebär att alla budskap ska vara intressanta och relevanta för alla förbipasserande.

Vanligtvis så brukar en en skärm delas upp i ytor som presterar olika typer av information som nyheter, resultat, klocka och väder. En design som kan upplevas som statisk eftersom det är svårt att se om något är uppdaterat.

För att nå målsättningarna så kände vi därför att vi var tvungen att skapa något nytt. Ett koncept som var enkelt att uppdatera samtidigt som det var modernt, levande, rörligt och relevant för de förbipasserande. Ett koncept med inspiration från tv-reklam och filmens värld.

Mallar säkerställer den grafiska profilen

För att säkerställa att det skulle vara enkelt att uppdatera informationen samtidigt som det skulle vara levande, modernt och snyggt så är hela konceptet byggt i fördefinierade mallar.

In- och ut-animationer drar till sig blickarna

För att dra till sig blickarna från de förbipasserande så har vi skapat unika in-animationer. Animationerna som tar ca 2 sekunder gör att hela konceptet känns fullständigt levande. För att skapa en helhet så avslutas budskapen med en läcker ut-animation.

Sekventiella animationer får budskapen att kännas som en film

Allt text, alla bilder och alla filmer som kan uppdateras manuellt eller automatiskt presteras sekventiellt. Det får hela uppdateringen att bli mer spännande, kännas mer levande och uppfattas som film.

Levande bakgrunder ökar relevansen

För att ytterligare få budskapen att kännas mer intressant och levande så har vi, i mallarna, tagit fram levande bagrunder som enkelt går att anpassa till den rådande säsongen. Något som får informationen att kännas extra relevant för mottagarna.

Vill du veta mer om lösningen för Martin & Servera?

© Wevju. All rights reserved.