Motivera anställda bättre med digital skyltning

Av Wevju

Personer arbetar för pengar men går den extra milen för uppmärksamhet 

Medarbetarengagemang är nog så komplicerat just för att det egentligen inte finns någon definition av vad det är. Ofta kan man känna att det är lättare att definiera en “dålig arbetsplats” än vad en engagerande arbetsplats är.
 
De flesta är nog däremot överens om att medarbetarengagemang innebär att medarbetare känner sig personligt och känslomässigt bunden till organisationen, är stolt, rekommenderar arbetsplatsen till andra, har en bra relation till sin chef, får ut mer än “bara” sin lön och känner att organisationens värderingar lirar med deras egna värderingar.

Att vilja ha uppmärksamhet är djupt rotat i alla människor

Alla har vi grundläggande behov som bör vara tillfredsställda för att vi ska kunna prestera väl. De grundläggande behoven är väl studerade där de flesta kommit fram till liknande resultat.

En studie från 2007 av Japans forskningsinstitut inom Psykologi kom fram till att ledare som är bra på att  uppmärksamma deras medarbetare fick bättre resultat och mindre missnöje än andra andra. De ansågs även vara mer ärlig och pålitlig.

Studier från Amerikanska forskare menar att uppskattning t.o.m. kan vara viktigare än lönen. De menar att den del i hjärnan som reagerar på monetära belöningar får samma stimulans som när man får uppskattning.

Slutsatsen är rätt så enkel. Medarbetare kommer att arbeta bättre på arbetsplatser där de känner sig uppskattad och värderad och ledarna som visar uppskattningen blir mer uppskattade i gengäld.

Uppskattning är även bra för hälsan

Några av de japanska forskarna kom även fram till att frekventa positiva interaktioner, speciellt uppskattning eller uppmärksamhet från andra, aktiverar belöningsystemet i hjärnan. De insåg även att det motsatta, brist på sociala interaktioner, kan leda hälsorisker och bör likställas rökning.

Lite uppmärksamhet har inte bara en positiv effekt i nuet men även för framtiden.

Amerikanska forskare har kommit fram till att det troligtvis aktiverar Hypotalamus. Den del i hjärnan som bland annat sköter blodtryck, kroppstemperatur, ämnesomsättning, sömn och dopamin. Det kan förklara just varför positiv uppmärksamhet uppfattas så bra och kan minska risken för depression.

Man kan ge beröm för ett bra utfört arbete, att ni nått en deadline, att ni fått in en affär, att ni når en målsättning eller för att ni gjort en bra satsning.

Uppskattningen kan vara till medarbetare eller team och det behöver självklart inte bara ske när man  når mätbara mål. Det kan vara en konstant aktivitet för att skapa en starkare kultur.

Och det är där Digital Skyltning kommer in. Digital skyltning på arbetsplatsen hjälper dig att ge uppskattning och nå ut med informationen. Det både förstärker, effektiviserar och visualiserar uppskattningen. Det kan även hjälpa dig att visualisera goda exempel för att skapa en starkare företagskultur.

När allt är bra så är vi knäpptysta

Ofta underskattar vi att få beröm och överskattar vår egen förmåga att ge uppskattning. När allt flyter på så är allt bra. Då är vi knäpptysta och missar att visa uppskattning fastän det kan vara skillnaden mellan en bra och dålig dag.

Det är helt mänskligt och ytterst vanligt för att vi är fostrad till att belöna ytterligheter. Att bara göra sitt arbete väl eller stötta kollegor ses som normalt, det är inte berömvärt förrän en person självmant lyfter resultatet. 

Om något går fel däremot, då blir det stora tydliga reaktioner.

Det kan leda till en prestationsbaserad arbetskultur som ökar risken för stress, minskad kreativitet, samarbetsförmåga och försämrade resultat.

Få medarbetare att trivas ännu bättre

Uppskattning kan vara så enkelt som ett meddelande om en bra prestation eller ett föredömligt beteende.

En uppskattning publicerar du direkt vår mjukvara för digital skyltning till mottagarna. För det är en av fördelarna med digitala skyltar, det når ut till rätt mottagare till skillnad från system som intranät där användaren behöver logga in. Det kan gå direkt till ett team, en avdelning eller alla medarbetare.

Eller så kan du använda Wevju Apps. Då kan du t.ex. skriva ett meddelande från t.ex. din mail, ditt intranät eller slack och automatiskt skicka budskapet vidare till skärmarna med en snygg och animerad design.

Eller varför inte bara låta alla ledare få möjligheten att skicka budskap till de skärmar som befinner sig på deras avdelning?

På så vis så kommer man närmare verkligen och kan uppmärksamma handlingar exakt när de sker vilket ökar  relevansen. För vem vill uppmärksammas för något som genomfördes veckor sedan?

På så vis kan digital skyltning, med små ansträngningar, betona och förstärka “humaniteten” på er arbetsplats. Skapa en starkare företagskultur, få medarbetare att trivas bättre, hjälpa dem att bli mer känslomässigt involverad, visa att företaget bygger på alla enskilda prestationer och att alla medarbetares dagliga insats är betydelsefull.

Med Wevju kan du enkelt styra digital skyltar på din arbetsplats för att visa uppskattning och resultat.

Ökade visabilliteten med 70% med digitala skyltar

Att använda digitala skyltar på arbetsplatsen är numera rätt så vanligt. Både stora bolag som IKEA och start-up bolag som Karma använder digitala skyltar på deras arbetsplatser för att bättre nå ut till alla medarbetare. 

En stor anledning till detta kan vara för att resultaten är slående, oavsett om det handlar om att nå ut med realtidsdata eller uppmärksamma medarbetare.

IKEA använder digitala skyltar med rörliga budskap till deras medarbetare och har därigenom lyckats öka visibiliteten av kommunikationen med ca 70 procent.

Se vad Digital Skyltning kan ge

Prova Wevju utan kostnad. Vi sätter upp en lösning som passar just era behov.

060 55 25 00

Kontakta en av våra rådgivare eller pröva Wevju kostnadsfritt.
Relevanta artiklar för dig
Spoilers på digitala skyltar får världens uppmärksamhet

Spoilers på digitala skyltar får världens uppmärksamhet

  Digital skyltning (digital signage) är det snabbast ökande kommunikationsmediet i världen. Det är ett effektivt tillvägagångssätt som fångar uppmärksamheten i högre grad än traditionell skyltning. Detta tillämpade två thailändska studenter från Miami Ad School i...

Dela artikel

Dela denna artikel med dina vänner.