Varför din investering i digital signage misslyckas
Av Wevju
 
Många olika typer av organisationer av alla storlekar använder nu digital signage för att engagera och informera sina anställda, besökare och kunder. Vissa når en bra effekt medan, andra inte ser av någon märkbar förbättring och vissa investerar i en lösning som ger negativ effekt. Det finns många sätt att lyckas med digital signage och många fördelar. Det finns även mycket tydliga anledningar varför digital signage misslyckas.
1. Man har inte tydliga mätbara målsättningar
Vanliga målsättningar för digital signage kan vara allt från att nå fram till alla medarbetare just eftersom digital signage når fler personer än t.ex. intranät. Andra målsättningar kan vara att öka medarbetarengagemanget, öka tivseln eller skapa en mer informerad och datadriven organisation. Oavsett målsättning så bör det vara s.k. smarta målsättningar som alla förstår, är med på och tydlig går att mäta.
2. Man har ingen plan för hur man ska nå målen
Det kan finnas en mycket bra plan för hur lösningen ska implementeras, rullas ut till alla kontor eller butiker eller en plan för vilka funktioner som behövs. Den planen är mycket viktig men extra viktig är planen för hur du ska nå till målsättningarna. Annars är det svårt att nå målsättningen och svårt att veta hur man ska nå dit och när man är framme. Att bara ha en strategi är däremot  inte allt som krävs då bara 12% av alla strategier lyckas.
En strategi för digital signage är avgörande för att nå sina målsättningar.
3. Man känner inte mottagarna
Om du inte exakt vet vilka dina mottagare är så kommer det vara mycket svårt att effektivt kommunicera till dem. Vad är deras behov och intressen? Det bör kartläggas och vara en del av målstrategin för digital signage, en del för att nå fram till dina målsättningar. Eftersom det här är så pass viktigt så är den en stor del av vår vetenskapliga studie för digital signage, Digital Signage Index. Numera kan man även anpassa budskapet beroende på vem som kollar som stöd till en effektiv digital signage strategi. Något vi erbjuder med Wevju Sense.
4. Man har låg kvalité på budskapen
Om en person kollar på budskapet och inte direkt förstår budskapet så innebär det att du tappar mycket potentiell uppmärksamhet eftersom du bara har några sekunder på dig. Att dela upp skylten i flera områden/fält är t.ex. ett säkert sätt för att förvirra mottagaren på samma sätt som om du använder för mycket text, använder flera olika typsnitt, färger eller leker runt med bold och kursiva ord Det är helt förståeligt att det kan vara svårt, alla är inte bra på att på matte på samma sätt som att alla inte heller är bäst på visuell kommunikation. Just därför arbetar allt fler med templates. Det är grafiska mallar som styr hur budskap ser ut, hur de animeras och visualiseras. På så vis så behöver inte någon vara proffs. Exakt vad som funkar och vad som inte funkar, hur designen ska se ut för att nå bästa möjliga effekt är något som vi studerar regelbundet och dokumenteras i Digital Signage Index.
5. Man arbetar inte rörligt

Rörliga budskap drar 3 gånger så mycket uppmärksamhet som statiska budskap, det är själva grunden till digital signage. Ändå så är det många som skapar och publicerar enbart bilder.

Anledningen till varför det här är så vanligt att se kan nog vara för att många använder digital signage mjukvaror som inte stödjer rörliga templates eller mjukvaror där det är för komplicerat.

Att använda film kan vara ett bra alternativ däremot så är det tidkrävande och kan vara rätt så dyrt att producera film. Därför använder många templates.

Professionella templates drar mycket mer uppmärksamhet än vanliga bilder och säkerställer kvalitén.
6. Man har en instabil lösning
De främsta anledningarna till varför någon som har investerat i digital signage misslyckas eller missnöjd efter investeringen är för att lösningen inte lever upp till vad man förväntar sig. Vanliga problem är att budskapen hackar, laggar eller laddar. Att skärmen blir svart, vit eller blå. Att formatet på budskapet inte passar formatet på skärmen. Att mjukvaran inte klarar av vad du vill eller att du får hårdvaruproblem med spelarna eller skärmarna. Hårdvaruproblem uppstår däremot mycket sällan, de vanligaste problemen är mjukvaran. Att be om att få testa installera lösningen, använda den för ditt syfte och ditt behov är troligtvis den enda sättet för att verkligen uppleva de här problemen innan du investerar.
Mjukvaruproblem är en vanlig anledning varför digital signage misslyckas.
7. Man använder magkänsla istället för fakta
Inom spelvärlden kallas det för spray ‘n pray men kortfattat så kan vi sammanfatta det med att om man inte mäter och analyserar sin effekt. Den som inte mäter och analyserar effekten kommer troligtvis aldrig att uppnå sina målsättningar. Det här kan verka utmanande men det behöver det verkligen inte vara. Det går att göra både manuellt och automatiskt med t.ex. Wevju Sense. Eftersom det här är en hjärtefråga för vår del så har vi gjort en stor del av grundarbetet. Vi skapade Digital Signage Index för att förstå vad som fungerar, hur man bör göra för att nå sina målsättningar och mycket mer.
Wevju Sense och Wevju Analytics är två sätt för att mäta resultat för Digital Signage.
Få vår omvärldsbevakning om New Retail och digitalisering direkt i din mail.

Relevanta artiklar för dig
Spoilers på digitala skyltar får världens uppmärksamhet

Spoilers på digitala skyltar får världens uppmärksamhet

  Digital skyltning (digital signage) är det snabbast ökande kommunikationsmediet i världen. Det är ett effektivt tillvägagångssätt som fångar uppmärksamheten i högre grad än traditionell skyltning. Detta tillämpade två thailändska studenter från Miami Ad School i...

Dela artikel

Dela denna artikel med dina vänner.