Wevju FAQ

Här finner du svaren på de vanligaste frågorna som är ställda till oss.

Senaste Svaren

Ja, i mediaspelarens inställningarna, under wireless & networks klickar du på more. Sedan väljer du “Ethernet”, “Ethernet Ip mode” och väljer sedan static. Fyll sedan i uppgifterna för den statiska Ipn.

Taggar ip, statisk ip

Mest lästa Svaren

Ja, i mediaspelarens inställningarna, under wireless & networks klickar du på more. Sedan väljer du “Ethernet”, “Ethernet Ip mode” och väljer sedan static. Fyll sedan i uppgifterna för den statiska Ipn.

Taggar ip, statisk ip