Wevju FAQ

Här finner du svaren på de vanligaste frågorna som är ställda till oss.

Senaste Svaren

Nätverkskommunikation

Alla våra spelare hämtar data från en säker https-anslutning. Alla nätverksanslutningar mellan spelare och vårt moln är krypterade med en säker TLS-anslutning med en nyckellängd på 2048 bitar.

Tillgång till kontospecifikt innehåll

Alla resurser som spelare, spellistor, uppladdade mediefiler eller innehåll som skapas med hjälp av vår mall-byggare är bundna till ett visst visningskonto. En användare måste autentiseras på vårt moln innan den får tillgång till resurserna i sitt konto. Vår mediaspelare måste autentiseras på vår server innan åtkomst till kontospecifika resurser beviljas. Alla spelare kan bara hämta resurser på motsvarande konto.

System Övervakning

System övervakas automatiskt med fördefinierade regler och visar eventuella fel i systemets stabilitet. Som bästa praxis gör vi server övervakningen från en fjärransluten plats. Övervakningsdata genereras och delas inuti en VPN.

Säkerhetsuppdateringar

Alla våra servrar och tjänster kontrolleras med vårt automationssystem och installerar automatiskt de senaste säkerhetsuppdateringarna.

Unika användar IDn

Inga root-konton på servrarna har direkt åtkomst. Vi använder unika UID för alla våra förfrågningar på servrarna. Vi kan spåra alla användares operativa historia under de senaste 6 månaderna som standard.

Kryptering

Alla data som överförs från våra servrar överförs via en krypterad och säker lina. Ingen av informationen är i ren text och är av icke mänsklig läsbar form.

 

Mest lästa Svaren

Nätverkskommunikation

Alla våra spelare hämtar data från en säker https-anslutning. Alla nätverksanslutningar mellan spelare och vårt moln är krypterade med en säker TLS-anslutning med en nyckellängd på 2048 bitar.

Tillgång till kontospecifikt innehåll

Alla resurser som spelare, spellistor, uppladdade mediefiler eller innehåll som skapas med hjälp av vår mall-byggare är bundna till ett visst visningskonto. En användare måste autentiseras på vårt moln innan den får tillgång till resurserna i sitt konto. Vår mediaspelare måste autentiseras på vår server innan åtkomst till kontospecifika resurser beviljas. Alla spelare kan bara hämta resurser på motsvarande konto.

System Övervakning

System övervakas automatiskt med fördefinierade regler och visar eventuella fel i systemets stabilitet. Som bästa praxis gör vi server övervakningen från en fjärransluten plats. Övervakningsdata genereras och delas inuti en VPN.

Säkerhetsuppdateringar

Alla våra servrar och tjänster kontrolleras med vårt automationssystem och installerar automatiskt de senaste säkerhetsuppdateringarna.

Unika användar IDn

Inga root-konton på servrarna har direkt åtkomst. Vi använder unika UID för alla våra förfrågningar på servrarna. Vi kan spåra alla användares operativa historia under de senaste 6 månaderna som standard.

Kryptering

Alla data som överförs från våra servrar överförs via en krypterad och säker lina. Ingen av informationen är i ren text och är av icke mänsklig läsbar form.