Skrivet av Fredrik Hammargården
28 nov 2017

Vi befinner oss i början av en omvälvande förändring av handeln

Fastän det skrivs löpmeter om butiksdöden och hur e-handeln tar över så visar ny forskning vägen för framtidens handel. Makten för framtidens handel ligger hos konsumenterna och hela 85 procent av kunderna föredrar att handla i butiker. Däremot så leder ökade krav från kunderna till nya butikskoncept.

Vi har tidigare lyft perspektivet kring butiksdöden och att den är grovt överskattad och att framtidsfilosofer som Alexander Bard helt misstolkar marknaden.

Läs också: Ny studie krossar alexander bards spådomar om butiksdöden

Nya studier påvisar att det snarare öppnas fler butiker än det stängs. Just därför känner vi att det är viktigt att även tala om kunderna. Det är trots allt deras beteendemönster som kommer att forma framtidens handel.

Kunden har makten

Allt mer än tidigare så ligger idag makten hos kunden och den trenden verkar inte avta. I och med digitaliseringen, så ökar valet att fritt välja för kunderna. De kan enkelt kolla över utbudet från 20 e-handlare, samtidigt som de ser över priserna på price runner när de väl har tagit sitt köpbeslut. Ett nytt perspektiv som kallas C2B (consumer to business) till skillnad från B2C.

Det är däremot inget som enbart påverkar e-handeln. Med utbredningen av mobiltelefoner, så kan kunderna enkelt se över utbudet online medan de testar, provar, känner och klämmer på varorna i butikerna.

Ny forskning från Handelsrådet menar att “mycket pekar mot att vi befinner oss i början av en omvälvande förändring av handeln”. Med den kraftiga ökningen av internet och sammankopplingen av det fysiska och det digitala, även kallat New Retail, så blir mobiltelefoner och digitala tekniker en ökad del av interaktionen mellan kunden och butikspersonalen.

Det är i sig inget nytt. Redan under 2010 menade Doherty och Ellis-Chadwick att innovationer kopplade till detaljhandeln inledningsvis drevs av företagen, men att den fortsatta utvecklingen till allt större del kommer att drivas av konsumenterna.

Kunderna vill ha det bästa från alla världar

Kortfattat så kan vi se att digitaliseringen ställer nya krav på butikerna, men vad söker då kunderna?

Kundernas syn på handeln har inte förändrats så mycket. Vi kan se att de kräver mer av en relation än tidigare och att de är mer skeptiska och de flesta vill handla i en fysisk butik.

Årliga undersökningar med 2000 personer visar att ca 85% föredrar att handla i butiker. En siffra som inte ändrats så mycket det senaste åren.

Chockerande nog så menar även 71 procent att de hellre skulle föredra att handla i en Amazon-butik istället för på amazon.com. Det kan vara en stark anledningen till varför Amazon investerar stora summor i fysiska butiker.

Tillväxten i e-handeln talar sitt tydliga språk, kunderna uppskattar verkligen tillgängligheten, priserna och utbudet, men det innebär inte att de lämnar de fysiska butikerna.

Hela 92 procent av de tillfrågade menar att de inte släpper taget om sina fysiska butiker. De värdesätter interaktionen och möjligheten att känna, prova, klämma och testa varorna. 92 procent av kunderna mellan 25-34 år menar menar att de kommer handla mer eller lika mycket som de gjorde några år sedan.

Handsken är kastad

Framtiden för fysiska butiker ser minst sagt lovande ut, men för att komma dit så behöver butikerna anamma det digitala.

Butiker som kan skapa personliga upplevelser och interaktioner för att ge kunderna en mer tillfredsställande shoppingupplevelse kommer att både överleva och bevara sina marknader. Men för att nå dit behöver butikerna kunna förstå vad kunderna söker efter och behöver.

När alla kunder enkelt kan jämföra varor direkt i butiken, så kommer det bli viktigare att bygga meningsfulla relationer med butikens alla kunder.

Få vår omvärldsbevakning om New Retail och digitalisering direkt i din mail.

© DSO Global AB. All rights reserved.
© DSO Global AB. All rights reserved.